Brak DPF stanie się problemem – nadchodzą nowe przepisy

//Brak DPF stanie się problemem – nadchodzą nowe przepisy

Brak DPF stanie się problemem – nadchodzą nowe przepisy

Problem zanieczyszczonego powietrza wpływa negatywnie nie tylko na nasze zdrowie, ale również na całe środowisko naturalne. Dlatego regularnie można przeczytać lub usłyszeć o nowych projektach rządowych różnych państw, które mają poprawić ten stan rzeczy. Dotyczy to również polskiego rządu, który jeszcze na początku tego roku przygotował poselską interpelację dotyczącą smogu. Jednak na tym sprawa się nie skończyła. Ministerstwo Środowiska ogłosiło, że pracuje nad nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Czego będą dotyczyć zmiany

Na wstępie należy podkreślić, że nie wiemy kiedy nowelizacja zostanie ogłoszona – obecnie znajduje się jeszcze na etapie projektu. Wiadomo jednak, że będzie dotyczyć wykrywania nieprawidłowego działania lub braku DPF (filtra cząstek stałych) podczas badań technicznych. Zmienią się zarówno kryteria, jak i sposób weryfikacji emisji spalin przez diagnostów – podczas przyspieszania i na tzw. „jałowym biegu”. Poprawiona zostanie także procedura wystawiania zaświadczenia, w którym będzie musiała znaleźć się stosowna informacja dotycząca wyniku pomiaru.

To wszystko wymusi na stacjach i warsztatach kupienie lepszego sprzętu, a także pozyskanie oprzyrządowania do archiwizowania wyników wszystkich badań.

Dlaczego mają zostać wprowadzone?

Głównym powodem jest ochrona środowiska – zmieniając procedurę badania DPF oraz kryteria oceny zadymienia z polskich dróg mają zostać wyeliminowane samochody, które nie spełniają określonych przez nowelizację ustawy warunków. Przyczyni się to do zmniejszenia emisji spalin, czyli poprawienia jakości powietrza. Obecnie silniki diesel bez DPF mogą bez problemu przejść badanie techniczne, wydzielając szereg szkodliwych zanieczyszczeń, które obecne oprzyrządowanie nie wykryje.

Czy korzystne?

Z punktu widzenia warsztatów samochodowych czy stacji, wszystkie zmiany będą wiązały się ze znaczącymi kosztami – zarówno sprzętowymi, jak i szkoleniowymi. Również właściciele pojazdów, które nie będą spełniać nowych kryteriów zadymienia mogą odczuć zadowolenie – niezbędny będzie remont DPF bądź zakup nowego auta. Jednak należy pamiętać, że na nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym zyskają wszyscy – czystsze, zdrowsze powietrze przyczyni się do poprawy zdrowa oraz całego środowiska.

2019-07-03T15:08:24+02:00